THÉP - TÔN

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Châu Tấn Khanh
Chức vụ: giám đốc
Di động: 0906.831.390
Điện Thoại:
(0274) 3774308, (0251)3831390
Fax:
(0274) 3749799,(0251)3833386
Địa chỉ:
25/7 Kp.Ngãi Thắng, P. Bình Thắng, Tx. Dĩ An,Tỉnh Bình Dương
Thông tin công ty
DNTN Châu Ngọc Quyên
Địa chỉ:
25/7 Kp.Ngãi Thắng, P. Bình Thắng, Tx. Dĩ An,Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
(0274) 3774308, (0251)3831390
Fax:
(0274) 3749799,(0251)3833386
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường