THÉP - TÔN

thông tin liên hệ
Châu Tấn Khanh
giám đốc - 0906.831.390

Mr.Đạt
NV Bán Hàng - 0943.030.380

Mr. Duy
NV Bán Hàng - 0898 658 589

Ms.Xuân
NV Bán Hàng - 0909.773.643

Ms.Trang
CÔNG NỢ - 0932.137.739

Ms.Nga
KẾ TOÁN - 01682268700

Mr.Sơn
NV bán hàng - 0917.862.335

TÔN LỢP-XÀ GỒ

Tôn 9 sóng
Tôn 9 sóng
Xà Gồ
Xà Gồ
tôn diềm
tôn diềm
tôn sóng tròn
tôn sóng tròn
tôn vòm
tôn vòm
tôn ốp nóc
tôn ốp nóc
tôn 13 sóng
tôn 13 sóng