THÉP - TÔN

thông tin liên hệ
Châu Tấn Khanh
giám đốc - 0906.831.390

Mr.Thắng
NV Bán Hàng - 0898658589

Mr.Đạt
NV Bán Hàng - 0943.030.380

Mr.Sơn
Nhân viên bán hàng - 0917.862.335

Ms.Xuân
NV Bán Hàng - 0909.773.643

Ms.TRANG
CÔNG NỢ - 0932.137.739

Ms.Nga
KẾ TOÁN - 01682268700

TÔN LỢP-XÀ GỒ

Xà Gồ
Xà Gồ
Tôn 9 sóng
Tôn 9 sóng
tôn 13 sóng
tôn 13 sóng
tôn diềm
tôn diềm
tôn sóng tròn
tôn sóng tròn
tôn vòm
tôn vòm
tôn ốp nóc
tôn ốp nóc